Logo Veterinární klinika Strakonice

Vakcinace-každoročně a bezmyšlenkovitě vše, či svědomitě jen něco?

Vakcinace zvířat chytře

 

  Zatímco na humánním poli vedou se vášnivé diskuse o nutnosti vakcinací pro malé děti, na poli veterinárním jakoby tato problematika neexistovala. Opak je pravdou. Diskuse se vedou, ale jako celá řada jiných pozitivních věcí, zastavily se na našich jihozápadních hranicích, na hranicích s vyspělým světem. Již před 5 lety vydala Světová asociace veterinárních lékařů malých zvířat (WSAVA) doporučení k vakcinačním protokolům, jež vzniklo na základě forenzních studií a testací postvakcinačních protilátek u psů a koček. Toto doporučení je široké veterinární veřejnosti známo a v menší míře je známo i veřejnosti chovatelské. Obě skupiny však před ním z nějakých neznámých důvodů (pohodlnost?) zavírají oči.

PSI

Mezi doporučené vakcinace patří :

D - (distemper) -psinka

H - hepatitida

P - parvoviróza

L - leptospiróza

Pi - psincový kašel

R - (Rabies) –vzteklina

Nastandard: Lymská borelióza, tetanus(jejich hodnocení není předmětem tohoto článku)

V našich krajích je zvykem očkovat 1 x ročně vše,z čehož složka Pi se vakcinuje  v jedné aplikační dávce do podkoží,ovšem totálně bez navození protilátek proti tomuto onemocnění. U psincového kašle je potřeba navodit tzv.slizniční imunitu,což se nám podaří VÝLUČNĚ při očkování kapáním vakciny do nosu.Pokud majitel chce  mít svého psa skutečně chráněného proti psincovému kašli je nezbytně nutné očkovat ho kapkou do nosu,ovšem musí počítat s navýšením ceny za tuto vakcinační dávku o cca 300 Kč,zatímco při podkožní aplikaci se cena vakcinační dávky DHPPiLR(včetně psincového kašle) a DHPLR(bez psincového kašle) téměř neliší.Dle našich zkušeností je psincový kašel onemocněním  především velkých plemen psů,respektive psů navštěvujících místa s velkou koncentrací jedinců(svody,výstavy,cvičiště,a.j.).Tato vakcinace tedy u malých plemen psů,či u psů, kteří se nepohybují ve velkých psích komunitách není nezbytně nutná.

Doporučené vakcinační schéma:

 

 

Poř.č.

Stáří psa

nemoci

1.

8 týdnů

DP

2.

12 týdnů

DHPL

3.

16 týdnů

DHP(Pi)LR

4.

1 rok + 16 týdnů

DHP(Pi)LR

5.

2 roky +16 týdnů

(Pi)L

6.

3 roky+16 týdnů

(Pi)L

7.

4 roky+16 týdnů

DHP(Pi)LR

8 .

5 let +16 týdnů

(Pi)L                                  

 

  

 

 

                                                              

 

 

 

 

   

 

 

    

 

                                    Následující roky se opakují.

 

Z uvedeného plyne:

  • První očkování ne dříve než v 8 týdnech
  • Druhé očkování po 4 a nikoli po 3 týdnech či dokonce za 14 dní (což bohužel doporučuje i celá řada veterinárních lékařů)
  • Třetí očkování rovněž tak
  • Po roce kompletní booster
  • Ve věku dvou let vynechat DHP a R. Tyto nemoci je dostačující vakcinovat každý třetí rok
  • 1 x za rok očkovat za výše dodržených podmínek pouze Leptospirózu a Psincový kašel,ovšem ten výlučně nakapáním vakcinační dávky do nosu

 

V podstatě by se nemělo pro majitele měnit nic. Každý rok přijde na vakcinaci tak jako dříve,nicméně ošetřující lékař by měl portfolio vakcinovaných nemocí vybrat a majiteli doporučit. Nikoli bezhlavě aplikovat všechny nemoci,i ty které nejsou nutné a tím pádem provokovat vznik kdoví čeho.Čím méně vakcinací,tím lépe.

 

KOČKY

Mezi doporučené vakcinace patří:

P  - (FPV,MLV)   Panleukopenie

H - (MLV)   Infekční rinotracheitida (rýma koček)

C  -          kaliciviróza

Ch -         Chlamydióza

R   -          Vzteklina

FeLV -    Komplex virové leukémie

 

V našich krajích se obvykle vakcinuje PHC,případně R 1 x ročně. Opět zcela nesmyslně,všechny tyto nemoci,za dodržení níže uvedeného schématu je dostačující vakcinovat 1 x za tři roky.Diskutabilní je očkování proti vzteklině(zdali kočka chodí,či nechodí ven),očkování proti Chlamydióze,které by se mělo volit jen pro kočky pohybující se ve velkých kočičích komunitách(útulky,depozita,svody,výstavy,a.j.) a zcela nedoporučitelné ja očkování proti komplexu virové leukemie koček,jelikož je velmi často příčinou vzniku postvakcinačního sarkomu.

Doporučené vakcinační schéma v našich podmínkách:

Poř.číslo

Stáří kočky

Onemocnění

1.

13 týdnů

PHC

2.

17 týdnů

PHC(R,Ch)

3.

1 rok + 17 týdnů

PHC(R,Ch)

4.

2 roky + 17 týdnů

(Ch)

5.

3 roky + 17 týdnů

(CH)

6.

4 roky + 17 týdnů

PHC(R,Ch)

7.

5 let + 17 týdnů

(Ch)

                                                                Následující roky se opakují.

Z uvedeného plyne:

-primovakcinace nejdříve ve 13 týdnech

-revakacinace za 4 týdny

-booster po roce

-další dva roky očkovat pouze Chlamydiózu,ta je ale v ČR samostatně nedostupná,valnou

  většinu koček není třeba vakcinovat Chlamydiózou,takže dva roky se vakcinace vynechá

-plně dostačující je po ročním boosteru PHCR očkovat kočku za tři roky opět PHCR   

 

Majiteli kočky tedy dostačuje dostavit se na vakcinaci 1 x za tři roky, nemá-li speciálních přání.

  

Autor článku: MVDr.M.Vondřička

Služba

25. - 31.07.
9 - 12 13 - 17:30
Po MVDr. Vondřička
MVDr. Ovšaníková
MVDr. Vondřička
MVDr. Ovšaníková
Út MVDr. Vondřička
MVDr. Polanková
MVDr. Ovšaníkov
MVDr. Polanková
St MVDr. Vondřička
MVDr. Ovšaníková
MVDr. Polanková
MVDr. Vondřička
MVDr. Ovšaníková
MVDr. Polanková
Čt MVDr. Vondřička
MVDr. Polanková
MVDr. Ovšaníkov
MVDr. Polanková
9 - 12 13 - 16:30
MVDr. Vondřička
MVDr. Polanková
MVDr. Polanková
9 - 12 13 - 17
So MVDr. Vondřička Telefon
9 - 12 15 - 17
Ne Telefon Telefon

Napište nám

Chcete se objednat?
Můžeme Vám s něčím pomoci?
Neváhejte nás kontaktovat.

* Povinné údaje
}